Markkina-arvon arviointi

Asunnon markkina-arvosta voidaan tarvita asiantuntijan arviota silloinkin, kun asuntoa ei ole tarkoitus myydä – esimerkiksi osituksen tai perinnönjaon yhteydessä. Arvioimme luotettavasti kiinteistöjä, osakehuoneistoja ja toimitiloja.

Kirjallinen arviokirja

Kirjallinen arviokirja on laaja, objektiivinen ja kattava arvio kohteen markkina-arvosta. Arviokirjassa selvitämme kohteen hintaan ja arvoon vaikuttavat tekijät sekä perustelemme antamamme arvion. Kokemuksemme ja markkinoiden tunteminen yhdessä kauppahintatilastojen kanssa on lähtökohta luotettavalle arvioinnille.

Objektiiviset ja luotettavat arviointimenetelmät

Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen arviointi perustuu pääsääntöisesti kauppa-arvomenetelmään, jossa arvioimme objektiivisesti kohteen markkina-arvon normaalin kauppa-ajan puitteissa. Toimitilojen arvioinnissa käytämme tapauskohtaisesti kauppa-, tuotto- tai kustannusarvoon perustuvaa arviointimenetelmää tai näiden yhdistelmää.