Arviokirjat

Markkina-arvon arviointi

Asunnon markkina-arvosta voidaan tarvita asiantuntijan arviota silloinkin, kun asuntoa ei ole tarkoitus myydä – esimerkiksi osituksen tai perinnönjaon yhteydessä. Arvioimme luotettavasti kiinteistöjä, osakehuoneistoja ja toimitiloja.

Kirjallinen arviokirja

Kirjallinen arviokirja on laaja, objektiivinen ja kattava arvio asunnon markkina-arvosta. Arviokirjassa selvitämme asunnon hintaan ja arvoon vaikuttavat tekijät sekä perustelemme antamamme arvion. Kokemuksemme ja markkinoiden tunteminen yhdessä kauppahintatilastojen kanssa on lähtökohta luotettavalle arvioinnille. Asuntojen arviokirjojen hinnat ovat alkaen 300 euroa + alv. 24 %, ja kiinteistöjen alkaen 500 euroa + alv. 24 %.

Objektiiviset ja luotettavat arviointimenetelmät

Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen arviointi perustuu pääsääntöisesti kauppa-arvomenetelmään, jossa arvioimme objektiivisesti asunnon markkina-arvon normaalin kauppa-ajan puitteissa. Toimitilojen arvioinnissa käytämme tapauskohtaisesti kauppa-, tuotto- tai kustannusarvoon perustuvaa arviointimenetelmää tai näiden yhdistelmää.