Arviolausunnot

Markkina-arvon arviointi

Asunnon markkina-arvosta voidaan tarvita asiantuntijan arviota silloinkin, kun asuntoa ei ole tarkoitus myydä – esimerkiksi osituksen tai perinnönjaon yhteydessä. Arvioimme luotettavasti kiinteistöjä, osakehuoneistoja ja toimitiloja.

Arviolausunto

Arviolausunto on kirjallista arviokirjaa suppeampi lausunto asunnon arvioidusta markkina-arvosta. Sopimuksen mukaan annamme lausunnon joko suullisesti tai sähköpostitse. Lausunnossa selvitämme asunnon hintaan ja arvoon vaikuttavat tekijät sekä perustelemme antamamme arvion. Kokemuksemme ja markkinoiden tunteminen yhdessä kauppahintatilastojen kanssa on lähtökohta luotettavalle arvioinnille. Asuntojen arviolausuntojen hinnat ovat alkaen 300 euroa + alv. 24 %, ja kiinteistöjen alkaen 500 euroa + alv. 24 %.

Objektiiviset ja luotettavat arviointimenetelmät

Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen arviointi perustuu pääsääntöisesti kauppa-arvomenetelmään, jossa arvioimme objektiivisesti asunnon markkina-arvon normaalin kauppa-ajan puitteissa. Toimitilojen arvioinnissa käytämme tapauskohtaisesti kauppa-, tuotto- tai kustannusarvoon perustuvaa arviointimenetelmää tai näiden yhdistelmää.